Program nauczania

Szkoła „Rytmix”realizuje w swym zakresie program ,który obejmuje zajęcia praktyczne jaki teoretyczne.Opierając się na prowadzeniu zajęć w formie  indywidualnej jak i grupowej dostosowuje tok nauczania odpowiedni dla każdego ucznia w sposób personalny.

Główne podstawy programu cześć teoretyczna powiązana z ćwiczeniami praktycznymi na instrumencie:

 • Wiadomo0ści wstępne:
 1. Muzyka i jej elementy
 2. Jak powstawała muzyka
 3. Podział muzyki (instrumentalna i wokalna)
 4. Budowa instrumentu ( podstawowy gitara lub pianino)
 • Wszystko o dźwięku:
 1. Jak powstaje dzwięk i źródło dźwięku
 2. Cechy dźwięku
 3. Oktawy
 • Pismo nutowe:
 1. Pięciolinia ,klucze
 2. Wartości nut i ich pauz
 3. Skróty w zapisywaniu notacji muzycznej
 4. Pojęcia diatoniki,chromatyki i enharmonii w muzyce
 5. Znaki chromatyczne na pięciolinii
 • Odległości
 1. Pojęcie odległości
 2. Rodzaje odległości -interwały
 3. Przekształcanie odległości i ich rozpoznawanie
 • Skale,gamy i tonacje:
 1. Skale prymitywne
 2. Skale pentatoniczne
 3. Skale starogreckie i kościelne
 4. Skale jazzowe,bluesowe
 5. Budowa gam i skal durowych i molowych
 6. Odmiany skal durowych
 7. Skala molowa (minorowa) naturalna
 8. Skala molowa harmoniczna
 9. Skala molowa dorycka
 10. Odległości w skalach durowych i molowych
 11. Transpozycja gam
 12. Pokrewieństwo tonacji (paralelizm)
 13. Chromatyzacja gam
 14. Inne skale
 • Rytm i metrum
 1. Pojęcie rytmu i metrum
 2. Takty
 3. Zasady grupowania nut w taktach
 4. Regularny i nie regularny podział metryczny
 5. akcenty metryczne i dynamiczne
 6. Rozwinięcia rytmiczne
 • Tempo ,dynamika,artykulacja:
 1. Oznaczenia tempa
 2. Oznaczenia dynamiczne
 3. Znaki artykulacyjne i frazowanie
 • Wielogłosowość:
 1. Budowa akordów
 2. Rodzaje akordów (zwiększone,zmniejszone,pogłosowe ,septymowe itd…)
 3. Pozycje i przewroty akordów
 4. Kadencje
 5. Czterogłosowa struktura harmoniczna
 6. Faktura homofoniczna i polifoniczna
 7. Podstawy harmonii funkcyjnej łączenie głosów i akordów
 • Formy muzyczne:
 1. Elementy formy muzycznej
 2. Budowa utworu
 3. Formy taneczne
 4. Wariacje,rondo,suita,sonata

 

Dodaj komentarz