Teoria muzyczna

nowosc

Szkoła RYTMIX prowadzi również zajęcia z samej teorii i zasad muzyki. Zajęcia te odbywają się indywidualnie lub grupowo. Program obejmuje wiadomości :

  • elementy muzyki powstawanie dźwięku
  • pismo nutowe
  • odległości i interwały w muzyce
  • skale,gamy,tonacje
  • rytm i metrum
  • tempo dynamika i artykulacja
  • melodia,ornamentyka
  • wielogłosowość
  • harmonia funkcyjna,kontrapunkt
  • formy muzyczne
  • epoki w muzyce i sylwetki kompozytorów


Jeśli chcesz poznać te w/w informacje i nie koniecznie zależy Ci na graniu na instrumencie bo już umiesz ,a chcesz mieć podstawowe wiadomości potrzebne do tworzenia samemu melodii,akordów małej aranżacji to ta propozycja jest właśnie skierowana do Ciebie!