Oferta

co-oferujemy

Zajęcia:

Lekcje udzielane są w klasie instrumentów klawiszowych takich jak PIANINO, KEYBOARD oraz w klasie GITAR takich jak gitara: klasyczna, akustyczna i elektryczna.

  • ZASADY DZIAŁANIA LEKCJI

KTO MOŻE UCZESTNICZYĆ W LEKCJACH?

Każde dziecko, które ukończyło minimum 7 lat i posiada swój sprawny instrument na którym chce grać. Dla dzieci poniżej 7 roku życia przewidziane są zajęcia oparte tylko na rytmice i kształceniu słuchu.Oraz podstawy z znajomości prostej teorii muzycznej i elementy gry.Warunkiem podjęcia zajęć dla dzieci poniżej 7 roku życia jest obecność rodzica na zajęciach .Szczegóły tutaj:Rytmika dla dzieci

Na zajęcia uczęszczać mogą także osoby dorosłe, które posiadają chęć nauki gry na danym instrumencie.

LEKCJE DLA DOROSŁYCH

Z racji na duże zainteresowanie przez osoby dorosłe chęci nauki gry na instrumentach, wprowadziliśmy właśnie z myślą o takich osobach/uczniach specjalną formę i program nauczania gry na danym instrumencie. Zajęcia są również indywidualne i prowadzone w systemie stacjonarnym oraz mobilnym, w sensie takim, że dostosujemy odpowiednią porę i czas tak aby odpowiadał on uczniowi w jak najlepszy sposób. Na nasze zajęcia uczęszczają już takie osoby i radzą sobie całkiem dobrze. Ucząc się gry realizują swoje marzenia i pasje.

  • JAK WYGLĄDA PROCES DYDAKTYCZNEGO KSZTAŁCENIA MUZYCZNEGO?

Nauka jest rozłożona na poszczególne etapy i stopnie trudności oraz klasy umiejętności w jakich będzie się mieścił uczeń. W zależności od poziomu stopnia zdolności muzycznych, kompatybilności z instrumentem, zainteresowania muzyką i predyspozycjami manualnymi. Program jest ciągle systematycznie i indywidualnie na bieżąco dostosowywany do rozwoju muzycznego ucznia. Nauka trwa od 1 do 5 lat (w zależności od chęci i zaangażowania w naukę ucznia). Uczeń otrzymuje podczas nauki gry oceny i noty za swe osiągnięcia, które mają wpływ na ocenę końcową. Na koniec każdego roku nauczania uczeń otrzymuje promocję do kolejnej klasy odnośnie danego instrumentu oraz świadectwo ukończenia roku szkolnego z wypisanymi ocenami z najważniejszych przedmiotów.Przewidziany jest również mini koncert utworów realizowanych podczas lekcji w wykonaniu samego ucznia na który zaproszeni są do wspólnego muzykowania inni uczniowie (opcjonalnie).

  • KOMFORT I WYGODA!

Lekcje udzielane są stacjonarnie gdzie uczeń ma do dyspozycji instrumenty i materiały nutowe oraz odpowiednie rodzaje instrumentów, a także warunki ergonomiczne (własny stolik) dopasowane dla każdego instrumentu. Tym samym uczeń ma zapewnioną wygodę, komfort oraz standard funkcjonalności stanowiska  pracy , a przede wszystkim indywidualny tok zajęć wynikający z obranej wcześniej formy nauki (indywidualna lub grupowa).

  • MUZYCZNE SPRAWDZENIE SŁUCHU I CZAS TRWANIA LEKCJI

W pierwszym etapie uczeń musi przejść tzw. sprawdzenie słuchu. Jest to lekcja rozpoznawcza (w cenie 40 zł) Zajmuje to około 30-40 minut i jest realizowane w dowolnym terminie i godzinie wcześniej uzgodnionym z nauczycielem. Zajęcia te polegają na muzycznym „przesłuchaniu” ucznia i tym samym daniu uczniowi pewnej porcji próbki lekcji. Sprawdzenie słuchu polega na różnego rodzaju formach zabawowych, w których uczeń musi odpowiedzieć na zadawane pytania i kwestie muzyczne z rytmiki ,melodyki i śpiewu. Kolejne lekcje trwają pełną godzinę zegarową tj. 60 min. i odbywają się raz (lub więcej razy)w tygodniu przez dowolnie wybrane przez Państwo pory dnia i godziny.
Więcej tutaj: Cennik zajęć