Zajęcia dla najmłodszych

Zajęcia  rytmiczno-ruchowe dla  dzieci

ruh
W roku 2011 zainicjowałem i wprowadziłem z myślą o najmłodszych dzieciach zajęcia umuzykalniające. Nie są to lekcje polegające na typowym nauczaniu gry na instrumencie lecz mające przygotować ucznia do ewentualnego nauczania grania na gitarze czy instrumencie klawiszowym. Zajęcia te są dedykowane dla dzieci w wieku od 4-go do 6-go roku życia. Zajęcia takie polegają na wdrażaniu dziecku percepcji muzyki umiejętnym kształtowaniu jego słuchu na bazie zabaw słuchowo-ruchowych oraz graniu różnych form muzycznych na których dziecko uczy się słuchania dźwięków ,tonalności ,rytmiki,harmonii i systemu dur i moll. Uczymy na takich zajęciach umuzykalniania oraz śpiewu i intonalności na bazie piosenek i prostych melodii ,które łatwo wpadają w ucho.Dzieci uczą się rytmiki poznają  nuty  układają z  nich  swoje  rytmy ,a później  same  je  wykonują  klaskaniem,podskokami  i innymi  ruchami  ciała. Zajęcia te są również indywidualne oraz w grupie maksymalnie to 3 osoby. Jest to również bardzo ciekawa forma spędzania poza przedszkolnego czasu kiedy dziecko ma czas na wypełnienie go formą zabawy czy nauki w postaci właśnie takiego rodzaju zajęć rytmiczno-umuzykalniających i kształtujących jego osobowość,wrażliwość i cechy charakteru dziecka.

 

uwvpjoo

Dzieci w wieku przedszkolnym uczą się zajęć rytmicznych i podstaw z gry na gitarze.