Cennik

Lekcje w systemie grupowym

  • Zajęcia  koszt: 400 zł.1/miesiąc

Lekcje to  abonament  składający się z  4-5 godzinnego oraz  cyklu.Jest to cena abonamentu lekcyjnego który obejmuje  30 -sto dniowy oraz 31-sto jedno dniowy cykl rozliczeniowy. Zajęcia prowadzone przez nauczyciela w systemie grupowym.Grupa to uczniowie składający się tylko z dwóch osób.Zajęcia te są uwarunkowane przede wszystkim od ilości uczniów którzy preferują naukę w parach .Nauczyciel łączy osoby w sposób kompaktybilny pod względem wieku ,predyspozycji muzycznych i doboru instrumentu.Na takich zajęciach uczniowie wspólnie ze sobą współdziałają uczą się razem poznawać tajniki wiedzy muzycznej ,a przede wszystkim muszą słuchać się nawzajem co jest podstawowym warunkiem poprawnego wspólnego wykonywania utworów muzycznych.Zajęcia te uczą współdziałania w grupie.Dużym atutem tych zajęć jest to ,ze jeśli jeden z uczniów nie może być na zajęciach z przyczyn losowych to i tak są realizowane zajecia dla jednego z uczniów tej grupy.

Lekcje w systemie indywidualnym.

  • Zajęcia koszt: 400 zł miesięcznie.

Lekcje to  abonament  składający się z  4-ro godzinnego cyklu w którym uczeń realizuje swe zajęcia w okresie 30 dniowym  (1h/60 minut). W abonamencie tym objęta jest nauka czas nauczyciela jak i otrzymywane kserokopie zadań i materiałów dydaktycznych  i karty pracy  oraz użytkowanie instrumentów i innych urządzeń nagłośnieniowych  szkoły.

W systemie tym uczeń uczęszcza na zajęcia w formie indywidualnej (sam lub z drugim uczniem ). Otrzymuje materiały nutowe, ćwiczenia edukacyjne i dydaktyczne oraz zeszyty ćwiczeń z materiałami muzycznymi. Uczeń pracuje w systemie indywidualnym i samodzielnie. Poprzez taką komfortową i indywidualną formę w raz z drugim uczniem  nauki uczeń szybciej się  uczy  i tym samym kształtuje swoją  wiedzę muzyczną.Rywalizacja,która się rodzi w czasie takich zajęć korzystnie wpływa na proces nauczania uczniów i przekłada się na ich postępy w nauce gdyż odnoszą swe umiejętności w  stosunku do umiejętności swego kolegi lub koleżanki w którym spostrzega  lepsze lub gorsze umiejętności w opanowaniu instrumentu co rodzi motywację do coraz lepszego i precyzyjnego opanowania instrumentu.W raz z nauczycielem obierając właściwy tok i tempo nauki, które jest przez cały czas  trwania  nauki  monitorowane ,ustalane i dobierane  tak ,aby uczeń jak  najdokładniej  posiadł i zrozumiał wiedzę z  zakresu zasad  muzyki  i grania na  danym instrumencie.

Lekcje w systemie indywidualnym bez limitu.

  • Zajęcia  koszt: 600 zł.1/miesiąc

Lekcje to  abonament  składający się z  4-5 godzinnego oraz  cyklu.Jest to cena abonamentu lekcyjnego który obejmuje  30 -sto dniowy oraz 31-sto jedno dniowy cykl rozliczeniowy. Zajęcia prowadzone przez nauczyciela w systemie indywidualnym jak i  grupowym .

W systemie tym uczeń ma zajęcia w formie indywidualnej jak i grupowej. Ilość osób zaliczającej się  do systemu grupowego wynosi max.2-3 osoby.Opcja ta polega na tym ,że nie trzeba dokonywać dopłaty do zajęć jeśli w danym okresie rozliczeniowym zwanym „abonamentem miesięcznym”wystąpi dodatkowa lekcja wynikająca z 31 dniowego okresu  rozliczeniowego jakim uważany jest miesiąc który to ma 30 lub 31 dni.
Ta propozycja skierowana jest bardziej dla rodziców ucznia,którzy cenią sobie komfort,elastyczność i stałą cenę abonamentu w której uczeń ma do realizacji dodatkową lekcję.

Lekcje rytmiki w systemie  indywidualnym i grupowym

  • Zajęcia  tzw.”Rytmika” kosztuje  100 zł/godzinę

Jest to jedna godzina lekcyjna (60 minut) prowadzona przez nauczyciela w systemie grupowym i indywidualnym .

Zajęcia rytmiki są prowadzone w systemie indywidualnym jak i grupowym w wymiarze jednej godziny tygodniowo. Są one dedykowane dla dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym.  Zajęcia kształcą poczucie rytmiczności i umuzykalniają dziecko. Na zajęciach dzieci poznają wartości rytmiczne (nuty) różnego rodzaju rytmy ,które odtwarzają ruchami ciała. Dzieci uczą się i poznają  piosenki ,które śpiewają bawiąc się do nich w sposób rytmiczny z wykorzystaniem motoryki  ruchów swego ciała. Ćwiczenia również przygotowują dziecko do rozpoczęcia nauki gry na danym rodzaju instrumencie. Więcej informacji na ten temat znajdzie Państwo: TUTAJ .

Lekcje opłacane są abonamentowo.

Pierwsze kilka godzin lekcji to okres czasu, po którym można już wstępnie określić czy uczeń posiada predyspozycje muzyczne i chęci dalszej kontynuacji gry na instrumencie oraz w jakim stopniu dziecko będzie się muzycznie rozwijało. Po wstępnej realizacji zajęć lekcje opłacane są abonamentowo w formie czesnego (400 zł/m-c). Wykupiony abonament należy zrealizować w ciągu 30 dni od jego nabycia w wymiarze  co najmniej jednej godziny  tygodniowo. W abonamencie są już opłacone zajęcia zarówno indywidualne jak i zajęcia z gry zespołowej,oraz wszystkie materiały dydaktyczne,ćwiczenia materiały  kserograficzne ,i muzyczne jakie uczeń otrzymuje w trakcie trwania nauki ,a za które Państwo już nie ponosicie dodatkowych kosztów. Po każdym okresie abonamentowym otrzymujecie Państwo wykaz udzielonych i już opłaconych lekcji wraz z rachunkiem. Szczegóły opłat i warunków realizacji zajęć znajdują się w regulaminie zajęć.

Koszt poszczególnych form zajęć:

  • Lekcja indywidualna – 100zł/1h (cena ta nie dotyczy zajęć naliczonych w tzw.abonamencie miesięcznym który jest opłatą zryczałtowaną do kwoty 400 zł). Cena ta to :100 zł (koszt pracy nauczyciela z uczniem )plus 10zł.opłata stała (użytkowania sali muzycznej). Dotyczy zajęć z gry na instrumencie jak i z nauki wokalistyki.
  • Lekcja rytmiki – (forma grupowa;100 zł/1h)
  • Sprawdzenie słuchu muzycznego -70 zł
  • Pakiet startowy (podręczniki i materiały nutowe)- 100 zł i jest to jednorazowa opłata na cały czas trwania nauki.

Zobacz inne usługi