Lekcje w szkołach podstawowych.

Szkoła „RYTMIX” wychodzi  na przeciw oczekiwaniom i potrzebom nauczania również w terenie.Prowadzimy zajęcia w wybranych placówkach szkół podstawowych na terenie powiatu Żywieckiego.Zapoznaj się ze szczegółami opisanymi w poniższej ulotce.

               SZANOWNI PAŃSTWO

                 DRODZY RODZICE !!!

Szkoła RYTMIX powstała w roku 2001 .W związku z faktem ,że wiele dzieci chcących uczyć się na danym instrumencie ,nie mają możliwości brania udziału w zajęciach stacjonarnych w siedzibie szkoły z przyczyn nie zależnych od nich samych .Dlatego też powstała inicjatywa szkoły RYTMIX dojazdu do wybranych placówek szkół podstawowych w naszym regionie. Dzieci dzięki temu mają na miejscu możliwość profesjonalnego i rzetelnego pobierania nauki gry na danym instrumencie pod okiem fachowego nauczyciela muzyka. Łączy on w sobie naukę z przyjemnym i pożytecznym ,rozwojowym spędzaniu czasu razem z uczniami na nauce.

Pamiętajmy jeszcze o jednym ,że dziecko czym wcześniej ma kontakt z instrumentem i jest prowadzone profesjonalnie przez gęstą plątaninę wiedzy teoretycznej połączonej, z ćwiczeniami praktycznymi przez nauczyciela tym proporcjonalnie wzrastają jego szanse na doskonałe i sprawne rozwijanie zdolności muzycznych, a później już tylko talentu.

ZAPRASZAM! Liczba miejsc ograniczona!

               KTO MOŻE UCZESTNICZYĆ W LEKCJACH?

                      Każde dziecko, które ukończyło minimum 7 lat i posiada chęci,motywację i zdolności muzyczne.

JAK WYGLĄDA PROCES KSZTAŁCENIA                  MUZYCZNEGO?                      

Nauka jest rozłożona na poszczególne etapy i stopnie trudności, oraz klasy umiejętności w jakich będzie się mieścił uczeń. Program jest ciągle systematycznie i indywidualnie dostosowywany do rozwoju muzycznego ucznia. Nauka trwa ok. 2 lat (tj. 100 godzin zajęć). Uczeń otrzymuje podczas edukacji nauki gry oceny i noty za swe osiągnięcia, które mają wpływ na ocenę końcową. Przewidziany jest również mini koncert utworów realizowanych podczas lekcji w wykonaniu samego ucznia na który zaproszeni są goście.

                                 KOMFORT I WYGODA !

Lekcje udzielane są w Szkole Podstawowej do której uczęszcza uczeń. Na zajęcia są zabierane przez nauczyciela instrumenty :gitara i keyboard ,które to wspierają proces nauczania z uczniami. W pierwszym etapie nauki (ok. jednego miesiąca) nie jest wymagany instrument dla ucznia.

                               CZAS TRWANIA LEKCJI

Pierwsza lekcja jest lekcja sprawdzającą słuch (40 zł) Polega ona na muzycznym przesłuchaniu ucznia i tym samym zbadaniu czy przejawia podstawowe cechy potrzebne do nauki gry na instrumencie. Lekcje trwają pełną godzinę zegarową tj.60 min.i odbywają się raz w tygodniu w terminie uzgodnionym w rozmowie z rodzicami uczniów.

Lekcja wynikająca z nieobecności ucznia zostaje zrealizowana w późniejszym czasie lub w systemie dwugodzinnym i nie jest lekcją niezrealizowaną!

                    CENA I FORMY OPŁATY LEKCJI

Lekcje indywidualne i grupowe posiadają następujące ceny:

  •  Lekcja indywidualna (od 1 do2 osoby) kosztuje: 250 zł./m-c
  •  Lekcja w grupie( od 2 do 3 osoby) kosztuje:200 zł/m-c

            UWAGA! UWAGA! UWAGA! UWAGA! UWAGA!

W pierwszym etapie nauki gry nie jest wymagane kupno i posiadanie własnego instrumentu! Zakup instrumentu następuje po ok. miesiącu nauki .

                                             OPŁATY

Lekcje opłacane są abonamentowo /miesięcznie /.

Za zajęcia płacicie Państwo w okresach miesięcznych kwotę wynikającą z systemu do jakiego będzie uczęszczał uczeń ( indywidualnie lub grupowo)Jest To wygodna forma przedpłaty w której zawarty jest czas pracy nauczyciela z uczniem jak i otrzymywane materiały nutowe i karty pracy. Należną kwotę można wpłacać w formie przelewowej nr.rach.: Bank Millenium S.A. 68 1160 2202 0000 0003 2482 3771

   Po dokonaniu wpłaty otrzymujecie Państwo rachunek z informacją o opłaconych zajęciach za dany okres.

                  POWIADOMIENIA O PŁATNOŚCIACH        

Szkoła „RYTMIX” będzie wysyłała w formie sms za pomocą systemu obsługi marketingu mobilnego na numer telefonu komórkowego wskazanego przez osobę decyzyjną powiadomień o płatnościach za kolejne okresy zajęć nauki w szkole. Oraz inne informacje jak : przypomnienia o kolejnych płatnościach ,a także wszelakie zmiany w harmonogramie zajęć ucznia i jego nauki.                                                                                                                                                            Poniżej wersja w pdf.

Infor dla szkół.