Druki do pobrania.

W tym miejscu możecie Państwo pobrać gotowe druki dotyczące :

1.Druk dotyczący RODO zgody na przetwarzanie danych osobowych :

Kliknij tutaj

2.Druk dotyczący zawieszenia uczestniczenia ucznia w zajęciach na okres wakacji:

Kliknij tutaj

3. Druk dotyczący wypowiedzenia umowy na świadczenie usług pedagogicznych szkoły:

Kliknij tutaj

4. Druk dotyczący zgody na publikację fotograficzną dziecka na stronie internetowej szkoły.

Kliknij tutaj

5.Druk wpłaty abonamentu lekcyjnego.

Kliknij tutaj

6.Druk zgłoszenia zapisu ucznia na zajęcia /w formie papierowej/

   Kliknij tutaj

Dany druk proszę wypełnić czytelnie .Należy pamiętać o bieżącej dacie danych osobowych  i numerze umowy ,który jest numerem personalnym Państwa umowy.Druk należy wysłać droga pocztową ,e-mailem lub dostarczyć osobiście .Proszę pamiętać ,ze w przypadku umowy wypowiedzenia liczy się data wysłania druku.