Dla szkół i przedszkoli

Oferta dla placówek oświatowych

Szkoła „RYTMIX” ma  w swej ofercie  również  propozycje  dla  przedszkoli publicznych jak i prywatnych ,a także  szkół podstawowych.W ofercie  tej znajdziecie  Państwo następujące  odpłatne  usługi:

  • Prowadzenie  rytmiki i zajęć z form tanecznych
  • Pogadanki na temat muzyki,rodzajów i budowy instrumentów
  • Pokazy w formie  poglądowej tworzenia  muzyki i jej form nauki
  • Umuzykalnianie  dzieci i młodzieży po przez formy  zabawowe oparte  na  rytmice i słuchaniu muzyki
  • Tworzenie  akompaniamentu ,podkładów rytmiczno-melodycznych do piosenek śpiewanych  przez  dzieci  w przedszkolach.
  • Dokształcanie i przygotowywanie  merytoryczne  kadry nauczycielskiej do kształcenia  dzieci  w oparciu o formy muzyczne tańce,piosenki zabawy  rytmiczne.
  • Nauka  gry na  instrumencie  w bardzo podstawowej  formie .
  • Nagrywanie  na  nosniki komputerowe w formie mp3 różnego rodzaju śpiewu i piosenek twórczych wykonywanych przez  dzieci
  • Nagłośnienie sal w różnego rodzaju  wystąpieniach  czy inscenizacjach muzycznych

Wyżej wymienione  usługi są w formie  odpłatnej i dostosowane indywidualnie  dla  każdej placówki.Dodatkowo świadczymy usługi w sensie  muzycznym zaproponowane przez kadrę pedagogiczną na potrzeby  takiej placówki.